Terugbetaal- en retourneringsbeleid

Bij levering van producten:

  1. Bij de aankoop van producten, en je bent je van gedachten veranderd of ben je niet tevreden met je bestelling? Dan heb je het recht om de producten binnen dagen na ontvangst van jouw bestelling te retourneren. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken (niet gebruiken) voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren (met seal) , conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Verzendkosten zijn voor de consument.
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

De kostprijs voor een retourlabel wordt doorgerekend en bedraagt €7.50 in België en €15 in Nederland.

Retourbeleid
Ons beleid duurt 14 dagen. Als er 14 dagen zijn verstreken sinds uw bestelling is aangekomen, kunnen we u helaas geen terugbetaling of omruiling aanbieden. Om in aanmerking te komen voor een retourzending, moet uw artikel ongebruikt zijn en in dezelfde staat verkeren dat u het heeft ontvangen. Het moet ook in de originele verpakking zitten en geen gebruikssporen vertonen. Als het product tekenen van beschadiging vertoont en niet in de originele verpakking zit, behouden we ons het recht voor om de retourzending te weigeren.

Om uw retourzending te voltooien, hebben we een kwitantie of aankoopbewijs nodig.

Restituties 
Zodra uw retour is ontvangen en geïnspecteerd, zullen wij u informeren over de goedkeuring of afwijzing van uw terugbetaling.
Indien goedgekeurd, wordt uw terugbetaling verwerkt en wordt er binnen een bepaald aantal dagen automatisch een tegoed op uw creditcard of originele betaalmethode toegepast.

Te late of ontbrekende restituties
Als u nog geen terugbetaling heeft ontvangen, controleer dan eerst uw bankrekening opnieuw.
Neem dan contact op met uw creditcardmaatschappij, het kan even duren voordat uw terugbetaling officieel wordt overgemaakt.
Neem vervolgens contact op met uw bank. Er is vaak enige verwerkingstijd voordat een terugbetaling wordt gepost.
Als je dit allemaal hebt gedaan en je hebt je terugbetaling nog niet ontvangen, neem dan contact met ons op via ann@huidcentrum-ann.be

Artikelen in korting
Alleen normaal geprijsde artikelen kunnen worden terugbetaald, helaas kunnen artikelen die in korting staan niet worden terugbetaald.

Verzending
Om uw product te retourneren, wordt er door ons een retourlabel verstrekt.

Afhankelijk van waar u woont, kan de tijd die het kan duren voordat uw geruilde product u bereikt, variëren.