Verzend- en leveringsbeleid

 Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Het bedrijf  zal geaccepteerde bestellingen binnen de 14 dagen  doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8. Producten in de webshop van Huidcentrum Ann  worden bezorgd door Bpost of  DPD.  Bezorging vindt plaats op maandag t/m vrijdag, niet of wettelijke Feestdagen.
9. Wij hanteren een vast tarief van verzendkosten: in België bedragen €7,50 per bestelling en Nederland  €15,- per bestelling. (naheffing en gewichtstoeslag zijn inbegrepen). Alle zendingen zijn verzekerd tot €500.

Retourneren

1. In geval van het sluiten van de overeenkomst op afstand, heeft de Consument het recht om gedurende 14 dagen vanaf de levering van de Producten, of in geval van verkoop van Diensten, vanaf datum van de Overeenkomst, de overeenkomst gesloten op afstand zonder opgave van redenen te herroepen.
2. De bewijslast voor wat betreft de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument. De Consument dient vervolgens binnen de 14 dagen nadat hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan het Huidcentrum heeft meegedeeld, de Producten terug te zenden of te overhandigen aan het Huidcentrum. De Producten moeten ongebruikt worden teruggezonden in de staat waarin de Consument ze heeft ontvangen en in de oorspronkelijke verpakking. De Consument draagt de kosten verbonden aan het terugzenden van de Producten. Als het product tekenen van beschadiging vertoont en niet in de originele verpakking zit, behouden we ons het recht voor om de retourzending te weigeren. Om uw retourzending te voltooien, hebben we een kwitantie of aankoopbewijs nodig.
3. Overeenkomstig artikel VI.73 van het Wetboek Economisch Recht kan de Consument het hierboven vermeld herroepingsrecht niet uitoefenen indien, de levering goederen betreft die een beperkte houdbaarheid hebben of die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. De Consument geniet daarenboven geen herroepingsrecht wanneer de Diensten volledig werden uitgevoerd en wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Consument.
4. Artikelen in korting komen niet in aanmerking:  Alleen normaal geprijsde artikelen kunnen worden terugbetaald, helaas kunnen artikelen die in korting staan niet worden terugbetaald.
5. Verzendingslabel :  Om uw product te retourneren, wordt er door ons een retourlabel verstrekt. Afhankelijk van waar u woont, kan de tijd die het kan duren voordat uw geruilde product u bereikt, variëren.
6. Restituties:  Zodra uw retour is ontvangen en geïnspecteerd, zullen wij u informeren over de goedkeuring of afwijzing van uw terugbetaling. Indien goedgekeurd, wordt uw terugbetaling verwerkt en wordt er binnen een bepaald aantal dagen automatisch een tegoed op uw creditcard of originele betaalmethode toegepast.
7. Te late of ontbrekende restituties:  Als u nog geen terugbetaling heeft ontvangen, controleer dan eerst uw bankrekening opnieuw. Neem dan contact op met uw creditcardmaatschappij, het kan even duren voordat uw terugbetaling officieel wordt overgemaakt. Neem vervolgens contact op met uw bank. Er is vaak enige verwerkingstijd voordat een terugbetaling wordt gepost.
Als je dit allemaal hebt gedaan en je hebt je terugbetaling nog niet ontvangen, neem dan contact met ons op via ann@huidcentrum-ann.be